Preklad bumper guard

Preklad slova bumper guard z angličtiny do slovenčiny:


bumper guard
okraj nárazníka


História a aktuálnosť slova bumper guard:

slovo bumper guard