Preklad buoy up

Preklad slova buoy up z angličtiny do slovenčiny:


buoy up
držať nad vodou


buoy up synonymá:

buoy up
🔄
lighten
🔄
lighten up
🔄
buoy

História a aktuálnosť slova buoy up:

slovo buoy up