Preklad buoyancy

Preklad slova buoyancy z angličtiny do slovenčiny:


buoyancy
vzostupný trend
vztlak
plávateľnosť
bujnosť
sviežosť
svižnosť

Ako použiť slovo buoyancy vo vete:

“I admired his buoyancy and persistent good humor”


buoyancy synonymá:

buoyancy
🔄
airiness
🔄
irrepressibility
🔄
perkiness

História a aktuálnosť slova buoyancy:

slovo buoyancy