Preklad buoyant

Preklad slova buoyant z angličtiny do slovenčiny:


buoyant
vzostupný
svieži

Ako použiť slovo buoyant vo vetách:

“for buoyant aids to”
buoyant balsawood boats”
buoyant balloons”
“being as buoyant as”
buoyant spirits”


buoyant synonymá:

buoyant
🔄
chirpy
🔄
floaty
🔄
perky

História a aktuálnosť slova buoyant:

slovo buoyant