Preklad čajový stolík

Preklad slova čajový stolík zo slovenčiny do angličtiny:


čajový stolík
tea table


Používanie a aktuálnosť prekladu tea table:

slovo tea table