Preklad camping

Preklad slova camping z angličtiny do slovenčiny:


camping
kemping
táborenie
stanovanie

Ako použiť slovo camping vo vetách:

“to love camping, but”
“a camping trip in”


camping synonymá:

camping
🔄
encampment
🔄
bivouacking
🔄
tenting

História a aktuálnosť slova camping:

slovo camping