Preklad campion

Preklad slova campion z angličtiny do slovenčiny:


campion
kohútik


campion synonymá:

campion
🔄
catchfly
🔄
silene

História a aktuálnosť slova campion:

slovo campion


Asociatívne výrazy:

campion
🔄
moss campion
🔄
silene acaulis
🔄
silene caroliniana
🔄
wild pink
🔄
lychnis dioica
🔄
red bird's eye
🔄
red campion
🔄
silene dioica
🔄
bladder campion
🔄
evening lychnis
🔄
lychnis alba