Preklad campsite

Preklad slova campsite z angličtiny do slovenčiny:


campsite
kemping





Ako použiť slovo campsite vo vetách:

“In case the campsite
“of how the campsite


campsite synonymá:

campsite
🔄
camping site
🔄
encampment
🔄
campground
🔄
bivouac
🔄
camping ground
🔄
camping area

História a aktuálnosť slova campsite:

slovo campsite