Preklad campsite

Preklad slova campsite z angličtiny do slovenčiny:


campsite
kemping

Ako použiť slovo campsite vo vetách:

“The campsite shall use”
“of how the campsite


campsite synonymá:

campsite
🔄
camping area
🔄
camping site
🔄
campground
🔄
encampment
🔄
camping ground
🔄
bivouac

História a aktuálnosť slova campsite:

slovo campsite