Preklad carbon cycle

Preklad slova carbon cycle z angličtiny do slovenčiny:


carbon cycle
kolobeh uhlíka


História a aktuálnosť slova carbon cycle:

slovo carbon cycle