Preklad Carihrad

Preklad slova Carihrad zo slovenčiny do angličtiny:


Carihrad
Constantinople
Istanbul

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

Konštantinopol


Preklad slova Carihrad použitý vo vetách:

“armed attack in Istanbul”
“for Istanbul and the”


Používanie a aktuálnosť prekladu Constantinople:

slovo Constantinople


Používanie a aktuálnosť prekladu Istanbul:

slovo Istanbul