Preklad čarokrásny

Preklad slova čarokrásny zo slovenčiny do angličtiny:


čarokrásny
lovely

Anglický preklad lovely sa používa aj vo význame:

pekný
krásny
nádherný
pôvabný
rozkošný
skvelý
pekná
pekné
ľúbivý
pôvabná
pôvabné


lovely synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

endearing
🔄
rozkošný
🔄
milý
🔄
milučký
🔄
získavajúci obľubu
pin-up
🔄
obrázok
🔄
obrázok modelky, herečky
🔄
obrázok, ktorý sa pripína na stenu
cover girl
🔄
fotomodelka
🔄
modelka
adorable
🔄
rozkošný
🔄
zbožňovaniahodný
🔄
hodný zbožňovania
🔄
roztomilý

Preklad slova čarokrásny použitý vo vetách:

“Simpson is very lovely”
“and lovely white teeth”
“very lovely, and if”
“had a lovely weekend in the country”
“name is lovely, but”


Používanie a aktuálnosť prekladu lovely:

slovo lovely