Preklad carouser

Preklad slova carouser z angličtiny do slovenčiny:


carouser
hýrivec


carouser synonymum:

carouser
🔄
wassailer

História a aktuálnosť slova carouser:

slovo carouser