Preklad celeriac

Preklad slova celeriac z angličtiny do slovenčiny:


celeriac
zeler hľuznatý
zeler


celeriac synonymá:

celeriac
🔄
celery root
🔄
apium graveolens rapaceum
🔄
root celery
🔄
knob celery
🔄
turnip-rooted celery

História a aktuálnosť slova celeriac:

slovo celeriac