Preklad celerity

Preklad slova celerity z angličtiny do slovenčiny:


celerity
rýchlosť
čulosť

Ako použiť slovo celerity vo vetách:

“and celerity, without delay”
“speed and celerity, without”


celerity synonymá:

celerity
🔄
speediness
🔄
rapidness
🔄
rapidity
🔄
quickness

História a aktuálnosť slova celerity:

slovo celerity


Asociatívne výrazy:

celerity
🔄
fleetness
🔄
immediacy
🔄
immediateness
🔄
instancy
🔄
instantaneousness
🔄
despatch
🔄
dispatch
🔄
expedition
🔄
expeditiousness
🔄
promptitude
🔄
promptness