Preklad celery cabbage

Preklad slova celery cabbage z angličtiny do slovenčiny:


celery cabbage
čínska kapusta


celery cabbage synonymá:

celery cabbage
🔄
chinese cabbage
🔄
pe-tsai
🔄
napa
🔄
chinese celery
🔄
brassica rapa pekinensis

História a aktuálnosť slova celery cabbage:

slovo celery cabbage