Preklad celery

Preklad slova celery z angličtiny do slovenčiny:


celery
zeler

Ako použiť slovo celery vo vetách:

“caraway, celery, coriander, dill”
“rosemary, garlic, and celery


celery synonymá:

celery
🔄
apium graveolens dulce
🔄
cultivated celery

História a aktuálnosť slova celery:

slovo celery


Asociatívne výrazy:

celery
🔄
pascal celery
🔄
paschal celery