Preklad čerešňa srdcovka

Preklad slova čerešňa srdcovka zo slovenčiny do angličtiny:


čerešňa srdcovka
gean


Používanie a aktuálnosť prekladu gean:

slovo gean