Preklad chasten

Preklad slova chasten z angličtiny do slovenčiny:


chasten
trestať
kárať
potrestať
zlepšiť

Ako použiť slovo chasten vo vetách:

chasten a proud spirit”
chasten a careless writing style”


chasten synonymá:

chasten
🔄
temper
🔄
tame
🔄
chastise
🔄
subdue
🔄
correct
🔄
castigate
🔄
objurgate

História a aktuálnosť slova chasten:

slovo chasten


Asociatívny výraz:

chasten
🔄
flame