Preklad chat

Preklad slova chat z angličtiny do slovenčiny:


chat
internetový rozhovor
hovoriť
rozprávať
besedovať
beseda
rozprávanie
priateľský rozhovor
rozhovor užívateľa v PC sieti
rozprávať sa
porozprávať sa
hovor
táranie
voš
klebetiť

Ako použiť slovo chat vo vetách:

“police station and chat
“stop and chat but”


chat synonymá:

chat
🔄
confabulate
🔄
schmooze
🔄
jaw
🔄
visit
🔄
old world chat
🔄
gossip
🔄
new world chat
🔄
chitchat
🔄
shoot the breeze
🔄
chew the fat
🔄
confab

História a aktuálnosť slova chat:

slovo chat


Asociatívne výrazy:

chat
🔄
saxicola torquata
🔄
stonechat
🔄
saxicola rubetra
🔄
whinchat
🔄
icteria virens
🔄
yellow-breasted chat
🔄
causerie
🔄
chin-wag
🔄
chin-wagging
🔄
chin wag
🔄
chin wagging