Preklad cherub

Preklad slova cherub z angličtiny do slovenčiny:


cherub
cherubín
anjeliček
serafín
anjel
anjelik


História a aktuálnosť slova cherub:

slovo cherub