Preklad child abuse

Preklad slova child abuse z angličtiny do slovenčiny:


child abuse
zneužitie dieťaťa
hrubé zaobchádzanie s deťmi


História a aktuálnosť slova child abuse:

slovo child abuse