Preklad chromatická

Preklad slova chromatická zo slovenčiny do angličtiny:


chromatická
chromatic

Anglický preklad chromatic sa používa aj vo význame:

chromatický
chromatické
farebný
pestrý


Preklad slova chromatická použitý vo vetách:

“a chromatic harmonica”
“chromatic lens”
“a chromatic scale”


Používanie a aktuálnosť prekladu chromatic:

slovo chromatic