Preklad chromatické

Preklad slova chromatické zo slovenčiny do angličtiny:


chromatické
chromatic

Anglický preklad chromatic sa používa aj vo význame:

chromatický
chromatická
farebný
pestrý


Preklad slova chromatické použitý vo vetách:

“a chromatic scale”
“chromatic lens”
“a chromatic harmonica”


Používanie a aktuálnosť prekladu chromatic:

slovo chromatic