Preklad clove

Preklad slova clove z angličtiny do slovenčiny:


clove
rozštiepiť
klinček
strúčik

Ako použiť slovo clove vo vetách:

“and clove his path”
“Gate and clove his”


clove synonymá:

clove
🔄
eugenia aromaticum
🔄
garlic clove
🔄
syzygium aromaticum
🔄
clove tree
🔄
eugenia caryophyllatum

História a aktuálnosť slova clove:

slovo clove