Preklad coact

Preklad slova coact z angličtiny do slovenčiny:


coact
jednať spoločne
postupovať spoločne
spolupracovať


História a aktuálnosť slova coact:

slovo coact