Preklad command guidance

Preklad slova command guidance z angličtiny do slovenčiny:


command guidance
vedenie riadených striel signálom
vedenie riadených striel signálmi


História a aktuálnosť slova command guidance:

slovo command guidance