Preklad commission

Preklad slova commission z angličtiny do slovenčiny:


commission
objednať si
objednať
komisia
úrad
výbor
agentúra
príkaz
zbor
komisionálny
úradný
úloha
poslanie
poverenie
odmena
provízia
sprostredkovateľská odmena
predaj v komisii
komisionálny obchod
obchod, komisionársky
objednávka
splnomocnenie
oprávnenie
plná moc
moc, plná
poručníctvo
spáchanie trestného činu
poveriť
uvádzať do prevádzky
mandát
spáchanie

Ako použiť slovo commission vo vetách:

commission a new symphony for the festival”
“the motor was out of commission
“investigation of fraud was their commission
“put the ships into commission
commission an architect to design a building”


commission synonymá:

commission
🔄
committee
🔄
commissioning
🔄
direction
🔄
committal
🔄
deputation
🔄
military commission
🔄
delegation
🔄
delegacy
🔄
perpetration
🔄
charge
🔄
mission

História a aktuálnosť slova commission:

slovo commission


Asociatívne výrazy:

commission
🔄
fool's errand
🔄
mission impossible
🔄
martyr operation
🔄
sacrifice operation
🔄
suicide mission
🔄
mandate
🔄
misdirection
🔄
economic and social council commission
🔄
ecosoc commission
🔄
blue ribbon commission
🔄
blue ribbon committee