Preklad commissure

Preklad slova commissure z angličtiny do slovenčiny:


commissure
spoj
spojka
špára


História a aktuálnosť slova commissure:

slovo commissure


Asociatívny výraz:

commissure
🔄
corpus callosum