Preklad compaction

Preklad slova compaction z angličtiny do slovenčiny:


compaction
ubíjanie
stlačenie
zhutňovanie
proces kompaktnosti
stav kompaktnosti
kompresný
kompresná
kompresné
kompakcia
zatláčací


compaction synonymá:

compaction
🔄
crunch
🔄
concretion
🔄
densification
🔄
crush
🔄
compression

História a aktuálnosť slova compaction:

slovo compaction


Asociatívne výrazy:

compaction
🔄
grind
🔄
mill
🔄
pulverisation
🔄
pulverization