Preklad computer science

Preklad slova computer science z angličtiny do slovenčiny:


computer science
veda o počítačoch
počítačová veda


computer science synonymum:

computer science
🔄
computing

História a aktuálnosť slova computer science:

slovo computer science


Asociatívne výrazy:

computer science
🔄
object
🔄
ai
🔄
artificial intelligence