Preklad computing

Preklad slova computing z angličtiny do slovenčiny:


computing
výpočet
počítanie
veda o počítačoch
práca s počítačmi
výpočtový
výpočtová
výpočtové
počítací
počítacia
počítacie
operačný
operačná
operačné

Ako použiť slovo computing vo vetách:

computing skills”
computing facility to process”
“as if internally computing
computing and other similar”
“embedded computing systems, aeronautics”


computing synonymá:

computing
🔄
computer science
🔄
calculation
🔄
computation

História a aktuálnosť slova computing:

slovo computing


Asociatívne výrazy:

computing
🔄
transposition
🔄
number crunching
🔄
mathematical operation
🔄
mathematical process
🔄
operation
🔄
recalculation
🔄
object
🔄
ai
🔄
artificial intelligence