Preklad conjure

Preklad slova conjure z angličtiny do slovenčiny:


conjure
zaprisahať
čarovať
vyčarovať
vyvolať
čarovný
zakliať

Ako použiť slovo conjure vo vetách:

“tried to conjure away the doubts that beset her”
“quite conjure his face”
“"a sight to store away, then conjure up someday when they were no longer together"”
“a conjure woman”
conjure his blade, but”


conjure synonymá:

conjure
🔄
cabal
🔄
stir
🔄
beseech
🔄
complot
🔄
bring up
🔄
evoke
🔄
arouse
🔄
call forth
🔄
conspire
🔄
entreat
🔄
press

História a aktuálnosť slova conjure:

slovo conjure


Asociatívne výrazy:

conjure
🔄
coconspire
🔄
anathemise
🔄
anathemize
🔄
bedamn
🔄
beshrew
🔄
curse
🔄
damn
🔄
imprecate
🔄
maledict
🔄
bless