Preklad consuetude

Preklad slova consuetude z angličtiny do slovenčiny:


consuetude
zvyk
zvyklosť


História a aktuálnosť slova consuetude:

slovo consuetude