Preklad cover plate

Preklad slova cover plate z angličtiny do slovenčiny:


cover plate
krycia doska
obkladacia doska
styková doska


História a aktuálnosť slova cover plate:

slovo cover plate