Preklad coxcomb

Preklad slova coxcomb z angličtiny do slovenčiny:


coxcomb
chvastúň
frajer
fičúr
panák
šaškovská čiapka


coxcomb synonymá:

coxcomb
🔄
cockscomb
🔄
comb

História a aktuálnosť slova coxcomb:

slovo coxcomb