Preklad craft

Preklad slova craft z angličtiny do slovenčiny:


craft
zručnosť
schopnosť
prehnanosť
ľstivosť
remeslo
cech
podvodný trik
lode
plavidlo
plavidlá
živnosť
živnostenské
čln
loď
obratnosť
šikovnosť
umenie
úskok
zostrojiť

Ako použiť slovo craft vo vetách:

craft intended solely for”
“he represented the craft of brewers”
craft, and other similar”
“a craft guild”
“and craft enterprises, particularly”


craft synonymá:

craft
🔄
craftiness
🔄
cunning
🔄
trade
🔄
guile
🔄
craftsmanship
🔄
slyness
🔄
wiliness
🔄
foxiness
🔄
workmanship

História a aktuálnosť slova craft:

slovo craft


Asociatívne výrazy:

craft
🔄
airplane mechanics
🔄
auto mechanics
🔄
basketry
🔄
carpentry
🔄
woodwork
🔄
woodworking
🔄
drafting
🔄
mechanical drawing
🔄
dressmaking
🔄
electrical work
🔄
interior decorating