Preklad criterion

Preklad slova criterion z angličtiny do slovenčiny:


criterion
merítko
meradlo
miera
krirérium
kriteriálny
kritérium
norma

Ako použiť slovo criterion vo vete:

“This criterion is directly”


criterion synonymá:

criterion
🔄
standard
🔄
measure
🔄
touchstone

História a aktuálnosť slova criterion:

slovo criterion


Asociatívne výrazy:

criterion
🔄
control
🔄
control condition
🔄
design criteria
🔄
benchmark
🔄
earned run average
🔄
era
🔄
gpa
🔄
grade point average
🔄
procrustean bed
🔄
procrustean rule
🔄
procrustean standard