Preklad crowd

Preklad slova crowd z angličtiny do slovenčiny:


crowd
zástup
dav
zhluk
tlačenica
preplniť
tlačiť sa
zaplniť
naplniť
dav ľudí
skupina
spoločnosť
partia
hromada
hŕba
klan
množstvo
zhromaždiť sa
pchať
hrnúť sa
húf
masa
napchať
nával
pchať sa
tiesniť sa
zhluknúť sa

Ako použiť slovo crowd vo vetách:

“a crowd of insects assembled around the flowers”
“he still hangs out with the same crowd
“the play drew a small but appreciative crowd
“the batter crowded the plate. Please don't crowd me”
“the over-30 crowd


crowd synonymá:

crowd
🔄
herd
🔄
gang
🔄
crowd together
🔄
crew
🔄
push
🔄
bunch

História a aktuálnosť slova crowd:

slovo crowd


Asociatívne výrazy:

crowd
🔄
army
🔄
crush
🔄
jam
🔄
press
🔄
drove
🔄
horde
🔄
swarm
🔄
huddle
🔄
mob
🔄
rabble
🔄
rout