Preklad cupel

Preklad slova cupel z angličtiny do slovenčiny:


cupel
zháňacia miska
zháňať


cupel synonymá:

cupel
🔄
refractory pot
🔄
bone-ash cup

História a aktuálnosť slova cupel:

slovo cupel