Preklad cupful

Preklad slova cupful z angličtiny do slovenčiny:


cupful
pohár
šálka
plná šálka
pol pinty
osem uncí

Ako použiť slovo cupful vo vete:

“retained this cupful, but”


cupful synonymum:

cupful
🔄
cup

História a aktuálnosť slova cupful:

slovo cupful