Preklad daffodil

Preklad slova daffodil z angličtiny do slovenčiny:


daffodil
žltý narcis
narcis
kadmiová žltosť

Ako použiť slovo daffodil vo vete:

daffodil paint”


daffodil synonymum:

daffodil
🔄
narcissus pseudonarcissus

História a aktuálnosť slova daffodil:

slovo daffodil


Asociatívne výrazy:

daffodil
🔄
jonquil
🔄
narcissus papyraceus
🔄
paper white