Preklad Damokles

Preklad slova Damokles zo slovenčiny do angličtiny:


Damokles
Damocles


Používanie a aktuálnosť prekladu Damocles:

slovo Damocles