Preklad daze

Preklad slova daze z angličtiny do slovenčiny:


daze
omámiť
oslniť
omráčiť
očariť
oslepiť
omámenie

Ako použiť slovo daze vo vetách:

“the news left us all in a daze
“all in a daze
“his mother's death left him in a daze


daze synonymá:

daze
🔄
fog
🔄
haze
🔄
stun
🔄
bedazzle
🔄
bedaze
🔄
dazzle
🔄
stupor
🔄
shock

História a aktuálnosť slova daze:

slovo daze