Preklad dazed

Preklad slova dazed z angličtiny do slovenčiny:


dazed
zmätený

Ako použiť slovo dazed vo vetách:

“was dazed, but as”
“bit dazed and confused”
“and I was dazed
dazed, and he suddenly”
“he had a dazed expression on his face”


dazed synonymá:

dazed
🔄
stunned
🔄
stuporous
🔄
stupefied
🔄
stupid
🔄
logy
🔄
foggy
🔄
groggy

História a aktuálnosť slova dazed:

slovo dazed