Preklad dazzle

Preklad slova dazzle z angličtiny do slovenčiny:


dazzle
lesk
oslniť
oslepiť
žiariť
ožiariť
oslňovať
omámiť
byť oslnený
oslnenie
svietiť
omámenie

Ako použiť slovo dazzle vo vete:

“the dazzle of fame”


dazzle synonymá:

dazzle
🔄
daze
🔄
bedazzle

História a aktuálnosť slova dazzle:

slovo dazzle