Preklad defektná pneumatika

Preklad slova defektná pneumatika zo slovenčiny do angličtiny:


defektná pneumatika
flat tire


Používanie a aktuálnosť prekladu flat tire:

slovo flat tire