Preklad delivery

Preklad slova delivery z angličtiny do slovenčiny:


delivery
dodanie
dodávanie
dodávka
doručenie
doručovanie
roznáška
roznášanie
zásobovanie
dovoz
prednes
pôrod
výkon
vykladač
dávkovač
vydanie
dodatok
expedícia
odovzdanie
postúpenie
odvod
podvod
prívod
náklad
udelenie
oslobodenie
odovzdanie vecí
preprava nákladov
dodávací
odvádzací
expedičný
dopravný
výtlačný
dodávané množstvo
donáška
výtlak

Ako použiť slovo delivery vo vetách:

“during pregnancy and delivery
delivery rights and obligations”
delivery of a deed”
“approximately 4 weeks after delivery
“his reluctant delivery of bad news”


delivery synonymá:

delivery
🔄
saving
🔄
livery
🔄
legal transfer
🔄
bringing
🔄
pitch
🔄
manner of speaking
🔄
rescue
🔄
speech
🔄
deliverance
🔄
obstetrical delivery

História a aktuálnosť slova delivery:

slovo delivery


Asociatívne výrazy:

delivery
🔄
breech birth
🔄
breech delivery
🔄
breech presentation
🔄
abdominal delivery
🔄
c-section
🔄
caesarean
🔄
caesarean delivery
🔄
caesarean section
🔄
caesarian
🔄
caesarian delivery
🔄
caesarian section