Preklad denná tlač

Preklad slova denná tlač zo slovenčiny do angličtiny:


denná tlač
journalism

Anglický preklad journalism sa používa aj vo význame:

novinárstvo
žurnalistika
žurnalizmus
noviny
časopisy


journalism synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

fourth estate
🔄
štvrtý stav
🔄
novinári
news media
🔄
oznamovacie prostriedky

Preklad slova denná tlač použitý vo vetách:

“of the college journalism”
“do with journalism, but”
“she thought that journalism”
“"the anonymous journalism he wrote from Washington"”
“my journalism ; that is”


Používanie a aktuálnosť prekladu journalism:

slovo journalism