Preklad denné svetlo

Preklad slova denné svetlo zo slovenčiny do angličtiny:


denné svetlo
daylight

Anglický preklad daylight sa používa aj vo význame:

úsvit
svitanie
biely deň
osvetliť denným svetlom
prirodzené osvetlenie
otvorenie
priesvit
prirodzený
letmý


daylight synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

daytime
🔄
denná doba
🔄
denný čas
🔄
čas, denný
🔄
doba, denná
day
🔄
deň
🔄
úsvit
🔄
termín
🔄
lehota
🔄
denný
🔄
jednodenný

Preklad slova denné svetlo použitý vo vetách:

“daylight and that the”
“the daylight and when”
“new evidence that gave the researchers some daylight into the matter”
“corrupt business practices that were finally brought to daylight”
“at work before daylight”


Používanie a aktuálnosť prekladu daylight:

slovo daylight