Preklad denné svetlo

Preklad slova denné svetlo zo slovenčiny do angličtiny:


denné svetlo
daylight

Anglický preklad daylight sa používa aj vo význame:

úsvit
svitanie
biely deň
osvetliť denným svetlom
prirodzené osvetlenie
otvorenie
priesvit
prirodzený
letmý


daylight synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

daytime
🔄
denná doba
🔄
denný čas
🔄
čas, denný
🔄
doba, denná
day
🔄
deň
🔄
úsvit
🔄
termín
🔄
lehota
🔄
denný
🔄
jednodenný

Preklad slova denné svetlo použitý vo vetách:

“at work before daylight”
“the house from daylight”
“daylight and that the”
“the daylight and when”
“of daylight, which always”


Používanie a aktuálnosť prekladu daylight:

slovo daylight