Preklad denouncement

Preklad slova denouncement z angličtiny do slovenčiny:


denouncement
žiadosť o udelenie práva na dolovanie
vypovedanie zmluvy
udanie
odsúdenie
vypovedanie


denouncement synonymum:

denouncement
🔄
denunciation

História a aktuálnosť slova denouncement:

slovo denouncement


Asociatívne výrazy:

denouncement
🔄
excoriation
🔄
diatribe
🔄
fulmination
🔄
broadside
🔄
philippic
🔄
tirade
🔄
damnation
🔄
condemnation
🔄
curse
🔄
execration